Vuokrausehdot

Yleistä

Nämä ehdot yhdessä omistajan käyttöehtojen, ohjeiden ja maksuehtojen kanssa luovat puitteet palvelun, web-sivun ja vuokrausohjelman käytölle. Autobnb-palvelun kautta rekisteröityneet käyttäjät voivat vuokrata autoja suoraan omistajiltaan. Omistaja on henkilö, joka on lisännyt auton palveluun.

Palveluntuottajana Autobnb ei kontrolloi, johdata tai järjestä vuokralleantoa. Kun käyttäjä vuokraa auton palvelun kautta, vuokraajan ja omistajan välille syntyy sopimus. Autobnb voi järjestää avaimien luovutuksen kun niin on erikseen sovittu. Autobnb voi varastoida, luovuttaa ja siivota auton erillisestä sopimuksesta.

Vuokraamalla auton palvelusta suostut näihin ehtoihin ja noudatat palvelun käyttöön annettuja ohjeita.

Kelpoisuus

Käyttäjä voi vuokrata auton palvelun kautta mikäli hän

  1. on vähintään 21-vuotias.
  2. voi laillisesti tehdä sopimuksen.
  3. ajokortti on ollut voimassa vähintään 24 kuukautta.
  4. ei ole ajanut päihdyttävien aineiden alaisena.
  5. ei ole saanut rikesakkoa vakavampia seurauksia liikenteestä.

Sopimuksen osapuolet

Nämä ehdot muodostavat sopimuksen käyttäjän ja Autobnb Oy:n välille (3144321-8) ja ne määrittävät käyttäjän ja Autobnb:n oikeudet ja velvollisuudet palvelun käyttöön. Vuokraus Autobnb:n palvelun kautta muodostaa sopimuksen käyttäjän ja omistajan välille. Autobnb ei ole osallinen edellämainitussa vuokrasopimuksessa.

Rekisteröityminen ja palvelun päättäminen

Kun käyttäjä rekisteröityy palveluun hän suostuu antamaan ja pitämään ajan tasalla oikeat tiedot itsestään vuokra-ajan päätökseen asti. Jos käyttäjä haluaa päättää sopimuksen ja/tai poistattaa tietonsa, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti osoitteeseen booking@autobnb.fi .

Autobnb voi päättää sopimuksen yksipuolisesti jos

  1. käyttäjä rikkoo sopimuksen ehtoja
  2. käyttäjän epäillään käyttävän palvelua laittomasti tai tavalla joka aiheuttaa vahinkoa
  3. käyttäjä saa toistuvasti huonoa palautetta omistajilta
  4. käyttäjään ei saada yhteyttä toistuvista yrityksistä huolimatta

Omistajan ja käyttäjän välinen sopimus

Osapuolet päätyvät sopimukseen toistensa kanssa kun varausprosessi on saatettu loppuun. Sopimus päättyy 24 tuntia auton palautuksen jälkeen tai kun varaus on peruutettu näissä ehdoissa määritellyllä tavalla.

Yleiset vastuut

Käyttäjän tulee pitää huolto autosta vuokra-ajan ja noudattaa annettuja ohjeita. Autoja saa ajaa vain virallisilla teillä ja niitä tulee käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla noudattaen Suomen lakeja ja asetuksia. Tupakointi ja lemmikkien pito autossa on kiellettyä ellei sitä ole erikseen sallittu auton tiedoissa. Auto tulee pitää aina lukittuna kun se on pysäköitynä. Autoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ellei vuokrasopimuksessa ole toisin sovittu.

Autoa ei saa luovuttaa kolmannen osapuolen ajettavaksi. Auton vuokrasopimukseen voidaan merkitä useampi kuski. Jokaisen kuskin on todistettava henkilöllisyytensä ja ajokelpoisuutensa esittämällä ajokorttinsa hakiessaan auton vuokralle.

Jokaisessa autossa on vika- ja tarvikelista. Käyttäjän tulee tarkistaa auton kunto ennen vuokralleottoa ja ilmoittaa poikkeavuuksista auton omistajalle välittömästi. Mikäli puutteita ei todeta ennen vuokrauksen alkua, voi vastuu vahingoista siirtyä käyttäjälle. Mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi käyttäjän tulee autoa hänelle luovutettaessa omistajan tai hänen edustajansa kanssa tarkastaa auton ulkoinen ja sisäinen kunto.

Valitus vuokrauksesta tulee tehdä 24 tunnin sisällä vuokrauksen päättymisestä.

Mikäli autolle on määritetty kilometriraja ja käyttäjä ajaa tuota rajaa vähemmän, jäljellejääneitä kilometrejä ei kompensoida käyttäjälle. Ylimääräiset kilometrit, puuttuva polttoaine tai ad-blue, tekemättä jäänyt sisäsiivous, tai muut vastaavat kulut veloitetaan ensisijaisesti vuokravakuudesta ja toissijaisesti laskutetaan suoraan käyttäjältä.
Auton omistaja on vastuussa auton vakuuttamisesta.

Käyttämällä palvelua suostut:

● Seuraamaan voimassaolevaa lainsäädäntöä, ehtoja, ohjeita ja hyviä tapoja.

● Käyttämään palvelua henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön.

● Kunnioittamaan omistajien yksityisyyttä.

Vastuu kaikesta vahingosta

Autobnb ei ole vastuussa henkilökohtaisista vahingoista, omaisuuden tai tulojen menetyksistä, tai muista menetyksistä vuokrauksen aikana. Autobnb ei ole vastuussa huoltopysähdyksistä tai teknisistä vioista tai niiden aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.

Käyttäjä on yksin täysin vastuussa kaikesta vahingosta jos se on suoraa tai epäsuoraa seurausta:

● Rikollisesta toiminnasta.

● Huolimattomuudesta.

● Alkoholin tai muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alaisena ajamisesta.

● Sopimusrikkomuksesta joka on seurausta tarkoituksellisesta vahingonteosta tai törkeästä huolimattomuudesta.

Käyttäjä on aina vastuussa kompensoimaan omistajalle vahingot jos hän ei ole tiedottanut myöhästyvänsä palautuksesta. Autobnb:llä on oikeus laskuttaa käyttäjää kaikissa ylläolevissa tapauksissa.

Omistaja on velvollinen kompensoimaan käyttäjälle vahingot, jotka johtuvat huolimattomuudesta tai välinpitämättömyydestä auton ylläpidossa.

Käyttäjän tulee omavastuun ylärajaan (980,00 euroa, ellei toisin ole sovittu) saakka korvata autolle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot sekä autosta vuokra-aikana kadonneet osat, vakiovarusteet ja vuokratut lisävarusteet.

Käyttäjän tulee vuokrasopimukseen merkityn omavastuun (500,00 euroa) ylärajaan saakka suorittaa vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta tapahtumahetkellä kulloinkin voimassaolevien liikennevahinkolautakunnan soveltamisohjeiden mukaista seisonta-ajan vuorokautista normikorvausta, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa vahinkopäivästä.

Vastuuvapaus ja rajoitettu vastuu

Käyttäjä vapautetaan vastuusta jos Autobnb tai omistaja saavat täyden korvauksen vahingosta vastuussa olevalta kolmannelta osapuolelta tai heidän vakuutusyhtiöltään. Tässä tapauksessa käyttäjälle palautetaan hänen maksamansa kompensaatiot.
Käyttäjä ei ole vastuussa vahingosta joka on seurausta:
● Teknisestä viasta.

● Riittämättömästä ylläpidosta.

● Ennestään olemassaolevasta ongelmasta.

● Omistajan vastuulla olevista asioista.

Odottamattoman teknisen vian sattuessa vuokra-aikana, käyttäjä voi vaatia vuokranalennusta korkeintaan 50% kokonaisvuokrasummasta perustuen vian aiheuttamaan vahinkoon käyttäjälle. Omistaja ei ole vastuullinen maksamaan kompensaatiota käyttäjälle varatuista, mutta käyttämättä jääneistä majoituksista, lauttamatkoista tms.

Odottamattoman teknisen vian tehdessä auton ajokelvottomaksi käytetään ensisijaisesti keskeytysturvaa jos auton vakuutuksesta se löytyy. Jos keskeytysturvaa ei ole, auton saaminen takaisin on auton omistajan kustannuksella. Omistajan ja käyttäjän tulee yhdessä pyrkiä löytämään tapa auton saattamiseksi käyttökuntoon, mikäli se on mahdollista, ja palauttamiseksi. Tällainen voi esimerkiksi olla paikallisen huoltoliikkeen käyttö.

Maksut, peruutukset ja muut kulut

Palvelun käyttö on maksutonta. Käyttäjä maksaa vain vuokrasta ja siihen suoraan liittyvistä kuluista. Palvelu käyttää kolmannen osapuolen maksunvälittäjiä. Vuokrauksen peruutus käyttäjälle on ilmaista kun se tehdään vuokrausehdoissa esitetyllä tavalla. Käyttäjän tekemä peruutus 21 päivän sisällä vuokrauksen aiotusta alkamisesta aiheuttaa vuokravakuuden menetyksen, joka jaetaan omistajan ja Autobnb:n kesken näissä ehdoissa esitetyllä tavalla.

Vuokraus voidaan peruuttaa jos

● omistaja tai käyttäjä on myöhässä auton noudosta

● omistaja epäilee että autoa aiotaan käyttää laittomiin tarkoituksiin

● autoon tulee tekninen vika

Kaikki vuokrat tulee maksaa palvelun kautta. Jos auto maksetaan millään muulla tavalla, omistajan auto poistetaan palvelun listoilta välittömästi ja omistaja sekä käyttäjä eivät ole enää kelpoisia käyttämään palvelua. Autobnb ei ole tällöin millään tavalla osallinen vuokraukseen.

Auton vuokraus tulee voimaan, kun varausmaksu 248,00 euroa on maksettu varauksen yhteydessä (12 tunnin sisällä). Jollei varausmaksua ole maksettu, varaus raukeaa. Varausmaksu toimii samalla vakuusmaksuna. Vakuusmaksu palautetaan käyttäjälle tai vähennetään loppulaskusta, jos hän on huolehtinut vuokrasopimuksen mukaisista velvollisuuksistaan ja toiminut muutoinkin vuokrasopimuksen mukaisesti. Vakuusmaksun palautus tapahtuu 14 päivän sisällä vuokrauksen päättymisestä

Käyttäjän tulee maksaa vuokrasopimuksen mukainen vuokra kokonaisuudessaan joko pankkisiirrolla viimeistään viisi (5) päivää ennen vuokrauksen alkamista, tai pankki- / luottokortilla viimeistään vuokrauksen alkamispäivänä autoa noudettaessa jos nouto tapahtuu Peltomäki Campingistä.

Auton käyttö

Käyttäjä saa auton käyttöönsä vuokrauksen alkamispäivänä klo 14.00, ellei toisin sovita.

Käyttäjän tulee antaa tieto tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän vuokrasopimuksen mukaisesti auton luovuttaa. Käyttäjän tulee huolehtia autosta ja sen avaimista huolellisen henkilön tavoin. Käyttäjän jättäessä auton vartioimatta, tulee hänen ehdottomasti lukita se ja kytkeä päälle autossa olevat turvalaitteet. Autoa ajaessaan käyttäjän tulee noudattaa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Käyttäjä sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.

Käyttäjän tulee varmistua siitä, että hän käyttää autossa rekisteröinti-todistuksen mukaista polttoainetta. Käyttäjä vastaa kaikista korjauskustannuksista ja muista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä.

Käyttäjän tulee vuokra-aikana huolehtia auton normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms. Tupakointi ja lemmikkieläinten kuljetus on ehdottomasti kielletty autossa, poikkeuksena erikseen lemmikkieläimille soveltuvat autot. Auton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on kielletty, ellei siitä ja kohdemaasta ole erikseen sovittu vuokrasopimuksessa.

Käyttäjän tulee palauttaa auto omistajalle klo 12 vuokrauksen päättymispäivänä, ellei toisin sovita. Matkailuauto tulee palauttaa siivottuna, wc tyhjennettynä ja täyteen tankattuna polttoaineella sekä mahdollisella lisäaineella (esim. Adblue).

Muut maksuvelvollisuudet

Käyttäjän tulee maksaa kaikki vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, rikemaksut ja ylinopeussakot. Mikäli kameravalvonnan tai muun valvonnan perusteella määrätyt rikemaksut ja ylinopeussakot maksuun pannaan omistajalta vasta vuokra-ajan jälkeen, tulee käyttäjän maksaa ne omistajalle.

Omistajan velvollisuus

Omistajan tulee luovuttaa auto käyttäjälle käyttökuntoisena ja vuokrasopimuksessa sovittuna aikana sovitussa paikassa. Omistajan tulee antaa vuokraajalle riittävä opastus auton käytöstä. Ellei omistaja luovuta matkailuautoa sovitun mukaisesti, käyttäjä voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen. Käyttäjä voi vaatia vahingonkorvausta omistajan viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta.

Matkamittari

Vuokraukseen sisältyy 2000 km / vko. Kilometrirajasta ylimenneet kilometrit veloitetaan vakuusmaksusta hintaan 0,30€ / km. Kilometrirajattomat autot on merkitty niiden tietoihin.

Ajettu matka mitataan vuokratun auton matkamittarilla. Jos käyttäjä on tahallaan aiheuttanut vahinkoa matkamittarille, tulee käyttäjän autoa palautettaessa maksaa omistajan arvioiman ajomatkan mukainen vuokra, ellei jompikumpi osapuoli saata todennäköiseksi, että autolla on ajettu pidempi / lyhyempi matka. Käyttäjän tulee viipymättä ilmoittaa omistajalle matkamittarin mahdollisesta epäkunnosta.

Peruutusehdot

Käyttäjän tulee tehdä peruutus kirjallisesti Autobnb:lle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun tieto peruutuksesta on tullut. Varausmaksu palautetaan, jos peruutus tehdään viimeistään 21 päivää ennen matkan alkua. Tämän jälkeen varausmaksua ei palauteta.

Käyttäjän toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa

Käyttäjän tulee välittömästi ilmoittaa vuokraamolle matkailuautossa ilmenneestä virheestä tai sitä kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta tulee tehdä viipymättä ilmoitus poliisille. Omistajan tulee tämän jälkeen ilmoittaa käyttäjälle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Liikennevahingon sattuessa käyttäjän tulee tehdä viipymättä vahinkoilmoitus omistajalle.

Jos käyttäjä ei myönnä syyllisyyttään vahinkoon, tulee vahinkopaikalle kutsua poliisi. Poliisin kutsumatta jättäminen tulkitaan käyttäjän myöntymiseksi vahingosta vastaamiseen. Poliisille on ilmoitettava aina, kun kyse on henkilövahingosta. Poliisille on myös ilmoitettava aina, kun on kyse hirvieläinvahingosta ja toimitettava Autobnb:lle todistus tehdystä ilmoituksesta. Jos käyttäjä laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa omistajalle siitä aiheutuneesta vahingosta.

Auton palauttaminen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä

Jos käyttäjä palauttaa auton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy alkuperäisen vuokrasopimuksen mukaisesti.

Sopimuksen purkautuminen

Omistajalla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa vuokrasopimus, jos ilmenee, että käyttäjä rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai että käyttäjä ei omistajan arvion mukaan kykene käyttämään autoa asianmukaisesti. Jos auton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu omistajan saatua ilmoituksen asiasta. Omistajan purkaessa vuokrasopimuksen, käyttäjän tulee palauttaa auto viivytyksettä omistajalle.

Auton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle

Matkailuauton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on kielletty, ellei siitä ja kohdemaasta ole erikseen sovittu vuokrasopimuksessa.

Henkilökohtaiset tiedot

Autobnb voi jakaa tietojasi luottamuksella yrityksien, kolmannen osapuolien, konsultanttien tai muiden palvelujen kanssa, jotka toimivat Autobnb:n puolesta tai liittyvät suoraan vuokraustoimintaan.

Autobnb voi jakaa tietojasi jos yhtiö sulautetaan, myydään osittain tai kokonaan, konkurssitapauksessa, rahoitusjärjestelyissä tai muissa vastaavissa tapahtumissa.

Autobnb voi jakaa tietojasi, kuten matkapuhelinnumeron tai osoitteen, muille käyttäjille mahdollistaakseen vuokrauksen, sekä kaikkea sitä tietoa mitä omistaja autosta vapaasti palvelussa jakaa. Omistajan vapaasti jakamasta tiedosta tulee palvelussa julkista. Henkilökohtaisia tietoja annetaan asianomaisille käyttäjille vain vuokraustilanteessa.

Poistetut tiedot voivat säilyä palvelun välimuistissa tai jos julkisia tietoja on kopioinut ja tallentanut kolmas osapuoli.
Autobnb voi myös jakaa tietoa esimerkiksi viranomaisille tai vakuutusyhtiöille jos se on lain mukaan tarpeellista, käyttöehtojen valvomiseen tai tutkimukseen laittomasta tai rikollisesta toiminnasta.

Turvatakseen autojen turvallisen käytön, autoissa saattaa olla paikannusteknologiaa ja Autobnb:llä on oikeus kerätä paikannustietoja, joita voidaan käyttää esimerkiksi vahinkojen tai onnettomuuksien selvittämiseen.

Vakuutussalaisuuden alaisia tietoja käsitellään ja annetaan vain asianomistajan luvalla ja annetuissa rajoissa.

Sovellettevat lait ja säädökset

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli erimielisyydet eivät ratkea neuvottelemalla, ne ratkaistaan yksijäsenisellä välimiesoikeudella Pirkanmaan alueella.

Omistusoikeus ja intellektuaalinen omaisuus

Autobnb:llä on laillinen oikeus ja tekijänoikeus palveluun ja sen sisältöön. Autobnb pidättää kaikki oikeudet, nimen ja omistuksen palveluun, sen sisältöön, ja ohjelmiin tai muuhun omaisuuteen jota käytetään palvelun kautta.

Evästeet

Verkkosivumme käyttävät evästeitä, mukaanlukien kolmannen osapuolen evästeitä. Voit estää evästeiden käytön selaimen asetuksista. Evästeiden estäminen voi vaikuttaa verkkosivun käyttöön.

Muutokset käyttöehtoihin

Autobnb pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja. Käyttöehtojen muutoksista tiedotetaan olemassaolevia käyttäjiä palveluun annettujen yhteystietojen kautta. Palvelun käytön jatkaminen tarkoittaa että omistaja hyväksyy muuttuneet käyttöehdot. Jos omistaja ei hyväksy muuttuneita ehtoja, tulee hänen pyytää tietojensa poistoa osoitteesta booking@autobnb.fi

© 2021 Autobnb / Suomen Toimintapelit