Omistajan käyttöehdot

Yleistä

Nämä ehdot yhdessä vuokraehtojen, ohjeiden ja maksuehtojen kanssa luovat puitteet palvelun, web-sivun ja vuokrausohjelman käytölle. Autobnb-palvelun kautta rekisteröityneet käyttäjät voivat vuokrata autoja suoraan omistajiltaan. Omistaja on henkilö, joka on lisännyt auton palveluun. Myös omistajat voivat vuokrata autoja palvelusta. Lue tällöin erilliset vuokrausehdot.

Palveluntuottajana Autobnb ei kontrolloi, johdata tai järjestä vuokralleantoa. Kun käyttäjä vuokraa auton palvelun kautta, vuokraajan ja omistajan välille syntyy sopimus. Autobnb voi järjestää avaimien luovutuksen kun niin on erikseen sovittu. Autobnb voi varastoida, luovuttaa ja siivota auton erillisestä sopimuksesta.

Listaamalla autosi palveluun suostut näihin ehtoihin ja noudatat palvelun käyttöön annettuja ohjeita.

Kelpoisuus

Kaikki auton omistajat ovat kelpoisia palvelun käyttöön.

Omistaja voi lisätä palveluun:

 • matkailuautoja
 • retkeilyautoja
 • matkailuvaunuja

Sopimuksen osapuolet

Nämä ehdot muodostavat sopimuksen omistajan ja Autobnb Oy:n välille (3144321-8, palveluntarjoaja) ja ne määrittävät omistajan ja Autobnb:n oikeudet ja velvollisuudet palvelun käyttöön. Vuokraus Autobnb:n palvelun kautta muodostaa sopimuksen käyttäjän ja omistajan välille. Autobnb ei ole osallinen edellämainitussa vuokrasopimuksessa.

Rekisteröityminen ja palvelun päättäminen

Kun omistaja rekisteröityy palveluun hän suostuu antamaan ja pitämään ajan tasalla oikeat tiedot itsestään ja autostaan. Jos omistaja haluaa päättää sopimuksen, on hän velvoitettu loppuunsaattamaan olemassaolevat autoaan koskevat vuokraukset tai korvaamaan vahingon käyttäjälle. Auto poistetaan Autobnb:n palvelusta 3 vuorokauden sisällä kun sopimuksen päättämisestä on ilmoitettu kirjallisesti osoitteeseen booking@autobnb.fi .

Autobnb voi päättää sopimuksen yksipuolisesti jos

 1. omistaja rikkoo sopimuksen ehtoja
 2. omistajan epäillään käyttävän palvelua laittomasti tai tavalla joka aiheuttaa vahinkoa
 3. omistaja saa toistuvasti huonoa palautetta käyttäjiltä
 4. omistajaan ei saada yhteyttä toistuvista yrityksistä huolimatta

Omistajan ja käyttäjän välinen sopimus

Osapuolet päätyvät sopimukseen toistensa kanssa kun varausprosessi on saatettu loppuun. Sopimus päättyy 24 tuntia auton palautuksen jälkeen tai kun varaus on peruutettu vuokrausehdoissa määritellyllä tavalla.

Yleiset vastuut

Vuokrattavan auton käyttötietona tulee rekisteriin olla merkattuna ”vuokraus ilman kuljettajaa”. Käyttötiedon muutoksen voi tehdä vakuutusyhtiössä tai rekisteröintejä tekevällä katsastustoimipaikalla.
Omistaja sitoutuu pitämään autonsa ajokelpoisena ja katsastettuna. Auton tulee olla toimivassa kunnossa vuokrauksen alkaessa. Autossa ei tule pitää henkilökohtaisia tarvikkeita vuokrauksen aikana tai niiden olemassaolo tulee pystyä tarvittaessa todistamaan.

Omistajan tulee luovuttaa auto käyttäjälle käyttökuntoisena ja vuokrasopimuksessa sovittuna aikana sovitussa paikassa. Omistajan tulee antaa vuokraajalle riittävä opastus auton käytöstä. Ellei omistaja luovuta matkailuautoa sovitun mukaisesti, käyttäjä voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen. Käyttäjä voi vaatia vahingonkorvausta omistajan viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta omistajalta.

Autossa tulee pitää vika- ja varustelistaa ja omistaja vastaa listan ajantasaisuudesta. Jos omistaja laiminlyö listan päivittämisen voi hän olla vastuussa autolle syntyneistä vahingoista tai hävinneistä varusteista. Omistajan tulee tarkastaa auton vahingot ennen ja jälkeen vuokrauksen ja ilmoittaa uusista vahingoista Autobnb:lle.

Valitus vuokrauksesta tulee tehdä 24 tunnin sisällä vuokrauksen päättymisestä. Autolle syntyneet vahingot tulee pystyä osoittamaan ennen ja jälkeen otetuilla valokuvilla. Myös ylimääräiset kilometrit, hävinnyt tavara, täyttämättä jäänyt polttoaine tai muu vahinko tulee ilmoittaa Autobnb:lle 24 tunnin kuluessa vuokrauksen päättymisestä.

Omistaja on vastuussa käyttäjän henkilöllisyyden ja ajo-oikeuden voimassaolon tarkistamisesta. Mikäli autolle määritetään useampia kuskeja, tulee vastaavat tiedot tarkastaa kaikilta kuskeilta.

Oletusarvoisesti auton vieminen valtion rajojen yli on kielletty. Omistaja määrittelee voiko autoa viedä rajojen yli ja niin salliessa siihen tulee antaa kirjallinen lupa käyttäjälle erikseen. Mikäli auto on rahoitusyhtiön omistuksessa, pitää omistajan toimittaa vuokrausta varten lupa rahoitusyhtiöltä. Sallitut maat vaihtelevat. Myös vakuutusten omavastuissa on muutoksia ulkomailla sattuneiden tapaturmien osalta. Poikkeavat omavastuut tulee olla ilmoitettuna Autobnb:lle.

Kun omistaja lisää auton palveluun hän antaa Autobnb:lle luvan vastaanottaa tietoja vakuutusyhtiöltään. Tietoja saatetaan tarvita vuokrauksen aikana syntyneiden vahinkojen selvittämiseen.

Käyttämällä palvelua suostut:

● Seuraamaan voimassaolevaa lainsäädäntöä, ehtoja, ohjeita ja hyviä tapoja.

● Käyttämään palvelua henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön.

● Kunnioittamaan käyttäjien yksityisyyttä.

Autobnb:llä on oikeus mutta ei velvollisuus:

● Tarkkailla ja ylläpitää palvelun tietoja.

● Poistaa materiaalia palvelusta.

● Käyttää autoista otettuja kuvia markkinointitarkoituksiin.

Vastuu auton käyttövalmiudesta

Mikäli ollaan sovittu, että palveluntarjoaja luovuttaa auton vuokralle omistajan puolesta, on omistajan huolehdittava että auton siirtyessä palveluntarjoajan luovutettavaksi autossa:

 1. polttoainetankki on täynnä
 2. mahdollinen lisäainetankki on täynnä (Ad-blue tai vastaava)
 3. auton moottorissa on riittävästi öljyä
 4. tuulilasinpesin on täytetty
 5. autossa on vähintään yksi täysi kaasupullo ja toinen vajaa tai täysi
 6. auto on siivottu sisältä
 7. Kemiallinen wc on tyhjennetty ja autossa on riittävä määrä kemiallista ainetta vuokra-ajan käyttöön. Suosittelemme myös tarjoamaan oikeanlaista wc-paperia asiakkaalle, jotta kasetin tukoksilta ja häiriöiltä säästytään.
 8. auto on siistitty ulkoa

Omistaja voi siirtää vastuun kohdista 1-8 palveluntarjoajalle mikäli ollaan sovittu, että palveluntarjoaja jatkaa auton luovuttamista seuraaviin vuokrauksiin.

Suositeltavia vakuutuksia ovat keskeytysturva ja kattava lasivakuutus. Vakuutuksien kattavuus vuokrakäytössä on suositeltavaa tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstä.

Vastuu vahingosta

Autobnb ei ole vastuussa henkilökohtaisista vahingoista, omaisuuden tai tulojen menetyksistä, tai muista menetyksistä vuokrauksen aikana. Autobnb ei ole vastuussa huoltopysähdyksistä tai teknisistä vioista tai niiden aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.

Omistaja on velvollinen kompensoimaan käyttäjälle vahingot, jotka johtuvat huolimattomuudesta tai välinpitämättömyydestä auton ylläpidossa.

Vastuuvapaus ja rajoitettu vastuu

Omistaja on vastuussa teknisistä vioista tai teknisen vian aiheuttamasta vahingosta, puutteellisesta ylläpidosta, olemassa olevasta viasta tai muista seikoista, jotka omistaja olisi voinut estää omalla toiminnallaan.

Odottamattoman teknisen vian sattuessa vuokra-aikana, käyttäjä voi vaatia vuokranalennusta korkeintaan 50% kokonaisvuokrasummasta perustuen vian aiheuttamaan vahinkoon käyttäjälle. Omistaja ei ole vastuullinen maksamaan kompensaatiota käyttäjälle varatuista, mutta käyttämättä jääneistä majoituksista, lauttamatkoista tms.

Odottamattoman teknisen vian tehdessä auton ajokelvottomaksi käytetään ensisijaisesti keskeytysturvaa jos auton vakuutuksesta se löytyy. Jos keskeytysturvaa ei ole, auton saaminen takaisin on auton omistajan kustannuksella. Omistajan ja käyttäjän tulee yhdessä pyrkiä löytämään tapa auton saattamiseksi käyttökuntoon, mikäli se on mahdollista, ja palauttamiseksi. Tällainen voi esimerkiksi olla paikallisen huoltoliikkeen käyttö.

Maksut

Palvelun käyttö on maksutonta. Autobnb ottaa komission vain toteutuneista vuokrasta ja siihen suoraan liittyvistä kuluista. Palvelu käyttää kolmannen osapuolen maksunvälittäjiä. Autobnb:n komissio vuokrauksesta on 20% kokonaishinnasta. Omistajan osuus (80%) tilitetään arvonlisäverollisena.

Peruutusehdot ja -kulut

Käyttäjän tulee tehdä peruutus kirjallisesti Autobnb:lle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun tieto peruutuksesta on tullut.

Jos käyttäjän tekee peruutuksen yli 21 päivää ennen vuokrauksen aiottua alkamista, vuokrahinta palautetaan käyttäjälle vähennettynä toimistomaksulla (20,00 euroa) ja vuokrasopimus puretaan.

Käyttäjän tekemä peruutus 21 päivän sisällä vuokrauksen aiotusta alkamisesta aiheuttaa vuokravakuusosan (300,00 euroa) menetyksen maksetusta vuokraushinnasta. Loppuosuus vuokrahinnasta palautetaan käyttäjälle vähennettynä toimistomaksulla (20,00 euroa).

Vuokraus voidaan peruuttaa ilman kuluja jos

● omistaja on myöhässä auton noudosta

● omistaja epäilee että autoa aiotaan käyttää laittomiin tarkoituksiin

● autoon tulee tekninen vika

● käyttäjä tai samassa taloudessa asuva läheinen on antanut positiivisen koronanäytteen

Kaikki vuokrat tulee maksaa palvelun kautta. Jos auto maksetaan millään muulla tavalla, omistajan auto poistetaan palvelun listoilta välittömästi ja omistaja sekä käyttäjä eivät ole enää kelpoisia käyttämään palvelua. Sopimukset kaikkien osapuolien (käyttäjä, omistaja, Autobnb) kesken purkautuvat välittömästi.

Sopimus auton vuokrauksesta astuu voimaan, kun vuokrahinta on maksettu varausprosessin yhteydessä.

Matkamittari

Oletuksena vuokraukseen sisältyy 2000 km / vko. Kilometrirajasta ylimenneet kilometrit laskutetaan käyttäjältä hintaan 0,40€ / km. Korvaus ylimääräisistä kilometreistä tilitetään omistajalle kokonaisuudessaan.

Ajettu matka mitataan vuokratun auton matkamittarilla. Jos käyttäjä on tahallaan aiheuttanut vahinkoa matkamittarille, tulee käyttäjän autoa palautettaessa maksaa omistajan arvioiman ajomatkan mukainen vuokra, ellei jompikumpi osapuoli saata todennäköiseksi, että autolla on ajettu pidempi / lyhyempi matka. Käyttäjän tulee viipymättä ilmoittaa omistajalle matkamittarin mahdollisesta epäkunnosta.

Henkilökohtaiset tiedot

Autobnb voi jakaa tietojasi luottamuksella yrityksien, kolmannen osapuolien, konsulttien tai muiden palvelujen kanssa, jotka toimivat Autobnb:n puolesta tai liittyvät suoraan vuokraustoimintaan.
Autobnb voi jakaa tietojasi jos yhtiö sulautetaan, myydään osittain tai kokonaan, konkurssitapauksessa, rahoitusjärjestelyissä tai muissa vastaavissa tapahtumissa.

Autobnb voi jakaa tietojasi, kuten matkapuhelinnumeron tai osoitteen, muille käyttäjille mahdollistaakseen vuokrauksen, sekä kaikkea sitä tietoa mitä omistaja autosta vapaasti palvelussa jakaa. Omistajan vapaasti jakamasta tiedosta tulee palvelussa julkista. Henkilökohtaisia tietoja annetaan asianomaisille käyttäjille vain vuokraustilanteessa.
Poistetut tiedot voivat säilyä palvelun välimuistissa tai jos julkisia tietoja on kopioinut ja tallentanut kolmas osapuoli.
Autobnb voi myös jakaa tietoa esimerkiksi viranomaisille tai vakuutusyhtiöille jos se on lain mukaan tarpeellista, käyttöehtojen valvomiseen tai tutkimukseen laittomasta tai rikollisesta toiminnasta.

Turvatakseen autojen turvallisen käytön, autoissa saattaa olla paikannusteknologiaa ja Autobnb:llä on oikeus kerätä paikannustietoja, joita voidaan käyttää esimerkiksi vahinkojen tai onnettomuuksien selvittämiseen.

Vakuutussalaisuuden alaisia tietoja käsitellään ja annetaan vain asianomistajan luvalla ja annetuissa rajoissa.

Sovellettavat lait ja säädökset

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli erimielisyydet eivät ratkea neuvottelemalla, ne ratkaistaan yksijäsenisellä välimiesoikeudella Pirkanmaan alueella.

Omistusoikeus ja intellektuaalinen omaisuus

Autobnb:llä on laillinen oikeus ja tekijänoikeus palveluun ja sen sisältöön. Autobnb pidättää kaikki oikeudet, nimen ja omistuksen palveluun, sen sisältöön, ja ohjelmiin tai muuhun omaisuuteen jota käytetään palvelun kautta.

Evästeet

Verkkosivumme käyttävät evästeitä, mukaan lukien kolmannen osapuolen evästeitä. Voit estää evästeiden käytön selaimen asetuksista. Evästeiden estäminen voi vaikuttaa verkkosivun käyttöön.

Muutokset käyttöehtoihin

Autobnb pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja. Käyttöehtojen muutoksista tiedotetaan olemassa olevia käyttäjiä palveluun annettujen yhteystietojen kautta. Palvelun käytön jatkaminen tarkoittaa että omistaja hyväksyy muuttuneet käyttöehdot. Jos omistaja ei hyväksy muuttuneita ehtoja, tulee hänen pyytää tietojensa poistoa osoitteesta booking@autobnb.fi